Toont alle 4 resultaten

Isolatie
Voor het isoleren van muren of daken kunt u terecht bij PaneelPlus. Wij hebben meerdere profielen en afwerkstukken om agrarische gebouwen, kantoorruimten en bedrijfsgebouwen optimaal te isoleren.

Dakisolatie
Het dak is voor 25% verantwoordelijk voor het warmte verlies van gebouwen doordat deze groot in volume is en direct in contact staat met de buitenlucht. Door het dak te isoleren zal het meeste rendement worden gehaald.

Voordelen isolatie
Minder energiekosten: doordat de ruimte geïsoleerd is zal er minder kosten aan verbonden zijn om de temperatuur hoog te houden doordat de warmte nu beter wordt vast gehouden.
Beter voor het milieu: doordat er minder gestookt hoeft te worden zal dit beter zijn voor het milieu.
Minder vochtproblemen: door de isolatie zullen er minder vochtproblemen ontstaan omdat de ruimte de aanwezige warmte nu beter vast houdt.
Minder geluidsoverlast: er zal minder geluidsoverslast van buitenaf komen door de isolatie.

Subsidies en regelingen isolatie
Voor het isoleren van gebouwen zijn er verschillende regelingen en subsidies in het leven geroepen. Deze zijn door de rijksoverheid beschikbaar gesteld, zoals een lager BTW-tarief op arbeid en worden ook door de gemeentes zelf aangeboden. Elke gemeente heeft een eigen regeling, waardoor het niet onverstandig is om hierover navraag te doen. Met een subsidie wordt isoleren een stuk aantrekkelijker.